Måttsund

Downhill

I Måttsund finns fyra downhillbanor som är upprättade av Luleå terrängcyklister och Cykelstället i Luleå. Vid starten kan man välja den blåa eller gröna banan som senare går ihop. Både den röda och svarta banan delar start med den gröna och blåa. 

Gröna nedfarten

Gröna nedfarten nerfarten är ca 600 meter lång och är tekniskt lätt. Den slingrar sig ner i backen med flera handgrävda berms och går mot slutet av backen in i skogen.

 

Video
Blåa nedfarten  

Blåa nedfarten är en kort slinga som går sedan går ihop med det gröna spåret. Röda nedfarten

Den röda banan viker av från det gröna spåret först och är en mer teknisk bana då den är väldigt stenig och stökig samt har en del brantare partier. 


Svarta nedfarten

Den svarta nedfarten består till en början av handgrävda berms och några hopp för att sedan gå över till lite snabbare teknisk stig. Det är möjligt att runda alla hopp och är därför att rekommendera innan man kör den röda ifall man inte är van att åka utförs.